ฉากกั้นห้อง

ฉากกั้นห้อง PVC

       ฉากกั้นห้อง เป็นอีกหนึ่งคำตอบสำหรับคนที่ต้องการตกแต่งหรือจัดแบ่งห้องให้เป็นสัดส่วนตามที่ท่านต้องการ
คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉากกั้นห้องของ MK คือ ชุดการใช้งานแบบแยกกลางไม่มีช่องว่างระหว่างเสาทำให้ปิดสนิท
ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงช่วยทำให้ประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้มากถึง 50% ฉากกั้นห้องของ MK ทำให้ท่านรู้สึกถึงความเรียบง่าย แต่ทันสมัย ฉีกรูปแบบเดิมๆ ด้วยการ
ตกแต่งอย่างมีระดับที่สร้างสรรค์ความเป็นหนึ่งให้กับบ้านของคุณ

Visitors: 57,454