ม่านแป๊บ

  

 
       ม่านแป๊บ ที่มีสไตล์เฉพาะตัวด้วยการนำผ้ามาเย็บให้เกิดเป็นช่องว่างในด้านบนของตัวผ้า เพื่อสอดเข้าใส่ในราง
โชว์ม่าน และจับเป็นจีบย่นๆ ให้ได้ช่วงที่พอเหมาะ อันเป็นเอกลักษณ์ของม่านชนิดนี้ ซึ่งสามารถรวบม่านเก็บไว้ข้างๆ
เมื่อต้องการเปิดรับแสงจากภายนอก หรือปิดม่านเพื่อให้เห็นลวดลายอันสวยงามของผ้าที่คุณเลือกใช้ในยามที่ต้องการ
บดบังแสงแดดจากภายนอก จึงทำให้ม่านชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมตกแต่งบ้านให้ดูความคลาสสิค และเรียบง่าย
ในขณะเดียวกัน

Visitors: 57,454