ม่านคอกระเช้า

  

      
     ม่านคอกระเช้ามีสไตล์เรียบง่าย อ่อนหวาน แลดูสบายตากับลักษณะพิเศษของรูปแบบม่าน ที่ออกแบบโดยการ
นำผ้าที่เหมือนหรือแตกกต่างกันกับตัวผ้าม่านมาทำเป็นห่วงของม่านที่ด้านบน ด้วยดีไซน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบโค้ง
แบบเหลี่ยมกับระยะความสูงของคอม่านที่แตกต่างกันไป เพื่อใช้คล้องกับตัวรางม่านดูสวยงาม

Visitors: 57,453