ม่านยก


       ม่านยกหรือม่านระย้า มีรูปร่างคล้ายกับม่านบอลลูน ที่มีการจับจีบและเย็บติดกันเป็นช่วงให้ได้ระดับที่เหมาะสม
ในลักษณะการเปิดปิดม่านที่ขึ้นลงใน
แนวดิ่ง ทั้งแบบที่เย็บจับจีบที่ปลายด้านล่างของผ้า ที่เมื่อดึงม่านขึ้นเก็บจะแลดู
พลิ้วไหว สวยงามกับความโค้งมนที่ตกแต่งด้วยชายครุยหรือเย็บระบายผ้าย่นที่
ชายด้านล่างของผ้า และแบบที่เย็บจับ
จีบที่ได้ความโค้งเท่ากันทุกช่วง ซ้อนกันเป็นชั้นๆตลอดแนวผ้าม่าน ก็สามารถช่วยเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตา ให้กับ
ทุก
มุมของการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างมากที่เดียว

Visitors: 57,453