ผ้าม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ (Black Out)

         ผ้าม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ (Black Out) เป็นผ้าประเภททึบแสง มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดดและแสงสว่างจาก
ภายนอกได้ 90-100 % ทำให้ห้องของคุณดูมืดสนิทขณะที่คุณปิดม่านม้วน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว ป้องกันแสง
แดด และประหยัดค่าเครื่องปรับอากาศในห้องของคุณ ได้มากถึง 50 % เลยทีเดียว เหมาะกับนำมาใช้ในสถานที่ที่
ต้องการให้แสงสว่างเข้าน้อย เช่น ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องนอน เป็นต้น

 Grand Babylon    
 
 
GBL-5085
GBL-5086
GBL-5112
GBL-5113
GBL-5115
GBL-5116
GBL-5118
GBL-5119
GBL-5120
GBL-5121
GBL-5122
GBL-5128
GBL-6925
GBL-6926
GBL-6927
GBL-6928
   

 

Primrose
 
 
 
 
PRD100-D
PRD100-E
PRD100-F
PRD100-G
PRD100-A
PRD100-B
PRD100-C
PRD274-AB
PRD274-AW
PRD803-10
PRD803-11
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Reco
 
 
 
   
PRD725-1
PRD725-2
PRD725-3
PRD725-4
PRD725-5
PRD725-6
PRD725-7
PRD725-8
PRD725-9
PRD725-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realbery  
 
                                  
RF2701
RF2702
RF2703
RF2704
 

 

Roswell
 
 
 
 
RD274-1B
RD274-6B
RD274-7B
RD274-8B
RD274-9B

 

 

 

 

 

 


 

 Springs Color
 
 
 
 
FR011-A
FR012-A
RA245-1
RA245-8
RA270-1
RA270-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trafford
 
 
 
 
T321
T322
T323
T324
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 43,154