ผ้าม่านม้วนดิมเอ้าท์ (Dim Out)

       ผ้าม่านม้วนดิมเอ้าท์ (Dim Out) เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100 % มีหลากโทนสีหลายแบบ ผ้าม่านม้วน
ชนิดนี้เวลาเปิดผ้าลงมาสามารถให้แสงสว่างภายในห้องได้ประมาณ 30-50 % เพื่อให้ห้องดูไม่ทึบจนเกินไป ทั้งยัง
ช่วยประหยัดไฟได้ในเวลากลางวัน ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัว และให้แสงสว่างในห้องของคุณไปพร้อมๆกัน เช่น
ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ฯลฯ

Cotsworld  
 
 
 
66001
66002
66003
66005
66006
66007
66008
66009
66010
66011


 660012

660013 660014 660015 660016
660017        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diva  
 
 
                             
DIVA-001
DIVA-002
DIVA-003
DIVA-004
                 

 

 

 

Grand Diamond  
 
 
 
GDI-4905
GDI-4932
GDI-4934
GDI-4935
GDI-4959
GDI-4976
GDI-4979
GDI-4981
GDI-4983
GDI-4984
GDI-4988 GDI-4993 GDI-4994 GDI-4999 GDI-5005
GDI-5032        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halong Bay
 
 
 
 
HL-802
HL-805
HL-808
HL-811
HL-812
HL-813
HL-814
HL-817
HL-818
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rainbow
 
 
 
 
R012-1
R012-2
R012-3
R012-4
R012-5
RC013-A
RC013-B
RC013-C
RC013-D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosewood
 
 
 
 
55001
55002
55003
55004
55005
55006
55007
55008
55009
 55010
55011
55012
55013
55014
55015
55016
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosewood
 
 
 
 
RY6201 RY6501    
 

 

 

 

 

 

 

 

Spring
 
 
 
 
RC245-8 RC270-1 RC270-4   RC270-9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 43,154