มู่ลี่ไม้รามิน

                     

                ไม้รามินแท้ เป็นไม้ที่นำเข้าจากประเทศมาเลเซีย ด้วยคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความหนาแน่เป็นพิเศษ จึงมีความแข็งแรงกว่าไม้สนทั่วไปถึง 10 เท่า และมีลวดลายตามธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไม้ชนิดนี้ มูลี่ไม้รามินที่ เอ็ม เค เคอร์เท่นใช้ ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษ ตัวใบมีความหนาถึง 2.50 มม. เคลือบด้วยสาร UV ถึง 4 รอบ ทำให้ใบมู่ลี่ไม้รามินไม่ขยายตัวเมื่อโดนแดดจัด

     
RM-1 (White)    RM-2 (Natural)    RM-3 (Golden-Oak)    RM-4 (Tiger-Eye)
             
 RM-5 (Mahogany)    RM-6 (Pegon)    RM-7 (Rose)    RM-8 (Chocolate)
             
 RM-9 (Walnut)    RM-11 (Black)        
Visitors: 55,785